Түгээмэл асуулт, хариулт

- Иргэний хүсэлт
- 1995 оны 01 сарын 01-ээс өмнө ажилд орсон, ажил албан тушаалын шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн бол, Хөдөлмөрийн дэвтэр
- 1995 оны 01 сарын 01-ээс хойш ажилд орсон, ажил, албан тушаалын шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн бол, Нийгмийн даатгалын дэвтэр

- Хэвийн нөхцөлөөр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох тохиолдолд анх ажилд орсон болон халагдсан тушаалын лавлагаа, хуулбарыг авна.
- Хэвийн бус нөхцөлөөр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох тохиолдолд анх орсон болон албан тушаалын өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөний тушаалын лавлагаа хуулбарыг авна.

- “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ Төрөлжсөн архивын вэб хуудсанд хандсанаар Онлайн лавлагааны цэсэд холбогдох боломжтой. Мөн та онлайн лавлагааны захиалга өгөхдөө асуулга бүрт бүрэн хариулсан байх шаардлагатай. Лавлагааны хариу ажлын 3-7 хоногийн дотор гарна.
Энд дарж холбогдоно уу LINK

- Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ -ын  төрөлжсөн архивын газрын уншлагын танхимаар үйлчлүүлэх хүсэлтэй “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ -ын бүтцийн нэгжүүдийн ажилчид, Албан байгууллага аж ахиу нэгж, иргэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
Бүрдүүлэх материал:
Иргэн  
-      Иргэний хүсэлт 
Албан байгууллага, аж ахуй нэгж 
-      Албан бичиг
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ -ын ашиглалт
-      Албан бичиг, зөвшөөрлийн хуудас  

 

- Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уурхайчин баг, ДГТ-1