"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 2019 оны  бүтэц, орон тооны хуваарийн дагуу Төрөлжсөн архив нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. Үүнд:
 
АРХИВЫН УДИРДЛАГА
Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Цахим хаяг
1 Б.Одонтуяа Архивын дарга 75773410
b.odontuya@erdenetmc.mn
 
2 О.Дариймаа Удирдлагын баримт бичгийн сан хөмрөгийн эрхлэгч 75773409 dariimaa@erdenetmc.mn
3 Б.Энхтуяа Барилгын зураг төсөл-техникийн баримт бичгийн сан хөмрөгийн эрхлэгч 75773470 b.enkhtuya@erdenetmc.mn